doc. JUDr. František Vavera, Ph.D., LL.M.

Diplomová práce

Ohledání místa činu v souvislosti s činností IZS

Crime scene inspection in a context with activity of Integrated Rescue System (IRS)
Anotace:
Práce se zaobírá činností složek IZS na místě mimořádné události, se zaměřením na ohledání místa činu. Základní činnosti složek IZS je provádět zásah, tedy odvrátit nebezpečí či zmírnit a zlikvidovat následky mimořádné události (požáru, havárie, výbuchu). Ovšem i následná činnost, zejména ohledání místa mimořádné události je velice důležitou součástí činnosti složek IZS, a to i s možností součinnosti …více
Abstract:
The thesis deals with the activities of the IRS components at the site of an emergency event, i.e. with focus to the investigation of the crime scene. The basic activities of the IRS components are to intervene, i.e. to avert danger or to mitigate and eliminate the consequences of an emergency event (fire, crash, explosion). However, the follow-up activity, especially the on-site investigation of an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
  • Oponent: JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní