Bc. Klára Křížová

Diplomová práce

Spokojenost a stimulace zaměstnanců prostřednictvím benefit systému u vybrané společnosti

Employee satisfaction and stimulation through the benefit system in selected company
Anotace:
Cílem této práce bylo odpovědět na otázku: „Jsou zaměstnanci spokojeni s benefitním systémem, který jim vybraná společnost nabízí?“ V teoretické části autor vymezuje pojem benefit, vyjmenovává druhy benefitů, rozlišuje mezi pojmy stimulace a motivace a popisuje je ve vztahu ke spokojenosti zaměstnanců. Na závěr řeší také problematiku daňového zatížení jednotlivých zaměstnaneckých výhod. V metodické …více
Abstract:
The aim of this work was to answer the question: „Are employees satisfied with the benefit system, which they the selected company offer?” In the theoretical part the author defines the notion of benefit, lists the types of benefits, distinguishes between the concepts of stimulation and motivation, and describes them in relation to employee satisfaction. Finally solve the problems of taxation of employee …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií