Bc. Otakar Rákosník

Bakalářská práce

Firemní kultura a nadnárodní firmy

Corporate culture and multinational firms
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá firemní kulturou a zhodnocením firemní kultury v české dceřiné firmě švédské nadnárodní společnosti. První část práce shrnuje poznatky o firemní kultuře, její typologii a druzích, struktuře, významu a funkci. Je zde detailně popsána firemní kultura systémem kulturních dimenzí od Geerta Hofstedeho. Druhá část závěrečné práce poskytuje informace o Švédském království z oblasti …více
Abstract:
The thesis deals with the corporate culture and appreciation of corporate culture in the Czech subsidiary company of the Swedish multinational companies. The first section summarizes the understanding of corporate culture, its typology and types, structure, meaning and function. There is a detailed description of the corporate culture system of cultural dimensions of Geert Hofstede. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní