Theses 

Příprava na stáří – Marika RISTESKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce

Marika RISTESKÁ

Bakalářská práce

Příprava na stáří

Preparation on old age

Anotace: Bakalářská práce se zabývá přípravou na stáří z pohledu nynějších seniorů ve věku 60 - 65 let. Hlavním cílem je identifikace postupů a přístupů přípravy na stáří z pohledu těchto respondentů. V první části mé bakalářské práce se věnuji vymezení základních pojmů, jako je stáří, stárnutí, věk odchodu do důchodu a vnímání stárnutí v České republice. V další části této práce se zaměřuji na přípravu na stáří. V mém provedeném šetření jsem zjišťovala, jaký názor mají lidé na přípravu na stáří a v jakých oblastech se na toto období života připravovali. Ze zpracovaných informací jsem sestavila jednotlivé oblasti přípravy na stáří, které jsem propojila s teorií. V závěru mé práce shrnuji zjištěné informace.

Abstract: The bachelor thesis deals with the preparation on old age from the perspective of seniors aged 60 to 65 years. The main objective is to identify methods and approaches retirement planning from the perspective of the respondents. In the first part of my thesis I focuse on basic concepts, such as old age, ageing, retirement age and the perception of aging in the Czech Republic. In another part of this work is I focuse on preparation on old age. In my the investigation, I examined the attitudes, people have to preparation on old age and in chat areas at this time of life to prepare. From processed informatik I have compiled individual preparation for retirement which I affiliated with the theory. At the end of my work I summarize the found information.

Klíčová slova: stáří, stárnutí, věk odchodu do důchodu, příprava na stáří (finance, bydlení, služby, rodina, zdravý životní styl, volný čas, vzdělávání)

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=171715 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

RISTESKÁ, Marika. Příprava na stáří. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 7. 2019 06:46, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz