Bc. Vlasta Dadejová

Diplomová práce

Pohlavní dimorfismus morfologie alveolárního oblouku nedospělých jedinců

The Sexual Dimorphism of The Alveolar Arc in Subadults
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou pohlavního dimorfismu alveolárního oblouku u nedospělých jedinců, zejména dimorfismem souvisejícím s polohou špičáku vůči ostatním zubům. Metodami tradiční a geometrické morfometrie bylo analyzováno celkem 163 ortodontických modelů dolních čelistí, 77 z mladší kategorie (7,5 až 9,5 let), ve které bylo 35 chlapců a 42 dívek, a 86 ze starší kategorie (14 až 20 …více
Abstract:
This diploma thesis concerns with sexual dimorphism analysis of immature alveolar arch, especially with relationship between canines and the rest of teeth. Using traditional and geometric morphometrics 163 orthodontic study modelswere analysed, whose shape was defined by 24 landmarks localized in incisive, canine, premolar and molar teeth. There were two separate age categories, the younger (range …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Králík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta