Bc. Kristína Gabíková

Diplomová práce

Kratkodobé faktory vo volebnom chovaní slovenských voličov

Short-term factors affecting voting behaviour of slovak voters
Abstract:
The aim of this master thesis is to find out degree of importance of short –term factors affecting voting behaviour of young slovak voters. Thesis tries to answer the question, what is more important in voter´s decisionmaking – programmes of political parties or attitude of voters towards political representatives? Because of this reason, we examine ability of voters to recognize politicians and programmes …více
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je zistiť mieru dôležitosti krátkodobých faktorov vo volebnom chovaní mladých slovenských voličov. Práca si tak kladie za cieľ zistiť, či sa mladý volič rozhoduje skôr na základe postoja k politickým predstaviteľom strany alebo na základe programov politických strán. Skúmame preto schopnosť orientácie voliča v politických predstaviteľoch a programoch politických strán …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií