Pavel HEJTMÁNEK

Bakalářská práce

The Origins of the Korean War

The Origins of the Korean War
Abstract:
This thesis explains Japan?s share of the blame for the Korean War. It examines the history of relations between Korea and Japan in general and further examines the Japanese influence on the division of the Korean peninsula, the polarization of Korean society, and the disruption of Korea?s internal development and economy.
Abstract:
Tato práce vysvětluje podíl Japonska na vzniku Korejské války. Zabývá se historií vztahů Koreje a Japonska obecně a dále rozebírá Japonský vliv na rozdělení poloostrova, polarizaci korejské společnosti, přerušení vnitřního vývoje Koreje a narušení korejské ekonomiky.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2012
Zveřejnit od: 3. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: M. A. Gregory Jason Bell, MBA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEJTMÁNEK, Pavel. The Origins of the Korean War. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi