Bc. Vít Funk

Diplomová práce

Učebnice dějepisu v 70. a 80. letech 20. století v Československu a Německé demokratické republice

History textbooks in the 70s and the 80s of the 20th century in Czechoslovakia an German Democratic Republic
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou vzdělávacího systému v NDR a Československu v 70. a 80. letech 20. století, dále zkoumá didaktickou vybavenost učebnic dějepisu pro základní školy a konečně obsahovou stránku učebnic o 20. století.
Abstract:
The presented diploma thesis deals with an analysis of the education system in the GDR and Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th century, further examines the the didactic equipment of history textbooks for primary schools and finally the content of textbooks addressing the 20th century.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy