Bc. Jiří Hlaváček

Diplomová práce

Moderní adaptivní diferenciální evoluce

Modern Adaptive Differential Evolution
Anotace:
Diplomová práce se zabývá adaptivní verzí diferenciální evoluce s použitím deterministického chaosu pro generování náhodných čísel. Teoretická část obsahuje popis problematiky diferenciální evoluce, adaptivní diferenciální evoluce a popis problematiky generování náhodných čísel jako součásti diferenciální evoluce. Praktická část obsahuje popis aplikace realizované v C# a výsledky testování výkonnosti …více
Abstract:
The master's thesis aims on adaptive differential evolution with deterministic chaos random number generator. The theoretical part consist from description of differential evolution field, adaptive differential evolution field and description of generating random numbers issue like part of differential evolution. The practical part provides description of application realized in C# and results of benchmark …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015
Zveřejnit od: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlaváček, Jiří. Moderní adaptivní diferenciální evoluce. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie