Mgr. Kristýna Sekaninová

Diplomová práce

Integrace pohybové aktivity do výuky požární prevence a ochrany na 1. stupni ZŠ.

Integration of physical activity into the primary school education concerning fire prevention and protection
Anotace:
Diplomová práce se zabývá pohybovou aktivitou dětí v mladším školním věku. Dále se zaměřuje na téma integrované terénní výuky na 1. stupni ZŠ. Teoretická část objasňuje základní a související pojmy vztahující se k tématu práce a popisuje základní východiska pro praktickou část. Praktická část přináší metodický materiál ke konkrétní integrované terénní výuce na 1. stupni ZŠ, který podporuje zvýšení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the physical activity of children primary school age. It also focuses on the topic of the integrated terrain education at the primary school. The theoretical part explains the basic and related concepts related to the topic of work and describes the basic ways out for the practical part. The practical part brings the methodical material for the specific integrated terrain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Marek Trávníček
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta