Bc. Zdenka Bucňáková

Diplomová práce

Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času

Socio-pedagogical Aspects of Work of Leisure Time Educators
Anotace:
Diplomová práce se zabývá sociálně pedagogickými aspekty práce pedagoga volného času. Teoretická část, členěna do tří hlavních kapitol, pojednává o významu volného času a o možnostech jeho trávení, soustředí se zejména na děti a mládež. Edukace jedinců ve volném čase má svá specifika a o nich nás blíže informuje vědní obor zvaný pedagogika volného času. Převážná část práce pak popisuje profesi, bez …více
Abstract:
This Diploma thesis deals with Socio-pedagogical Aspects of the Work of Leisure Time Educators. Theoretical part of the thesis, which is divided into free main chapters, deals with some importance of leisure time and leisure, especially in children and youth. Educati-on of individuals in their free time is specific. Branch of science called Pedagogy of free time gives us any piece of information about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bucňáková, Zdenka. Sociálně pedagogické aspekty práce pedagoga volného času. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe