Bc. Marek Sedláček

Diplomová práce

Hybridní fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Hybrid Photovoltaic Power-plant for a Family House
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou fotovoltaických systémů určených pro střešní aplikace rodinných domů, konkrétně hybridními fotovoltaickými elektrárnami, jakožto zdroji pro pokrytí spotřeby elektrické energie rodinného domu běžné velikosti. Hlavním cílem této diplomové práce je návrh ideálního technického řešení a systémového nastavení hybridní fotovoltaické elektrárny konkrétního …více
Abstract:
The presented thesis is focused on photovoltaic systems for rooftop applications for family houses, namely hybrid photovoltaic power plants as a source to cover the electricity consumption of the family house of normal size. The main goal of the thesis is to design an ideal technical solution and system settings of hybrid photovoltaic plants of a particular house and to evaluate the economic profitability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015
Zveřejnit od: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedláček, Marek. Hybridní fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe