Bc. Petra Pavlicová

Bachelor's thesis

Paliativní péče na anasteziologicko-resuscitačním oddělení z pohledu sestry

Nurse Assessments of Palliative Care in the Intensive Care Unit
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Pavlicová Petra Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Paliativní péče na anesteziologicko-resuscitačním oddělení z pohledu sestry Vedoucí práce: Mgr. Alice Onderková Počet stran: 68 Počet příloh: 3 Rok obhajoby: 2015 Klíčová slova: paliativní péče, anesteziologicko-resuscitační oddělení, umírání, všeobecná sestra Souhrn …more
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name: Pavlicová Petra Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work:. Nurse Assessments of Palliative Care in the Intensive Care Unit Supervisor of the thesis: Mgr. Alice Onderková Number of pages: 68 Number of enclosures: 3 Year of defense: 2015 Key words: palliative care, Intensive Care Unit, dying, general nurse Summary: …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 9. 2015
  • Reader: Mgr. Jana Straková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta