Mgr. Tereza Létalová

Bakalářská práce

Téma smrti ve slovinské literatuře pro děti a mládež

Death themes in Slovene literature for children
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává témata smrti v literatuře pro děti a mládež. Teoretická část stručněopisuje historii slovinské literatury pro děti a mládež a její rozvoj po druhé světové válce. Pozornost je věnována hlavně tabu tématům, především potom tématu smrti. Důraz je kladen na fakt, žeknihy s tématem smrti jsou důležité při komunikaci o smrti a při tzv. death education. Byla provedena analýza knih …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the death themes in literature for children. On the basis of scientific literature the history of Slovene literature for children and the views on the development of children’s literature after the Second World War is described. Within the youth literature, the attention is brought to the taboo themes, especially to the topic of death. The fact that books with death themes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alenka Doležalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta