Bc. Alexandr Rys

Bachelor's thesis

Právní stát a "bránící se demokracie"

The rule of law and militant democracy
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem bránící se demokracie v kontextu českých zemí. Nabízí komplexní pohled od vysvětlení základních náležitostí demokratického právního státu, přes pojmenování limitů demokracie až po konkrétní opatření českého státu v boji proti extremismu. V závěrečné části se věnuje problematice rozpouštění politických stran se zaměřením na dosud jediný úspěšný pokus – Dělnickou …more
Abstract:
This barchelor thesis discusses the phenomenon of defensive democracy in the context of Czech country. It offers a comprehensive view from explanation of basic terms of modern democratic state, defining the limits of democracy and concrete actions of czech state in combating extremism. In final part it discusses dissolution of political parties with a focus on the only succesful trial – Labor party …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2016
  • Supervisor: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Administration