Mgr. Lucie Coufalová, Ph.D.

Bakalářská práce

Green marketing

Green marketing
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je marketingová strategie podniku působícího na trhu biopotravin a vnímání jeho výrobků zákazníky. První část je věnována teoretickému úvodu do zeleného marketingu, ekologickému značení a marketingové strategii. V rámci části praktické je představen zkoumaný podnik a je provedena situační analýza, na kterou navazuje empirické šetření provedené formou dvou dotazníků. …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the company’s current marketing activities within the organic food market and the perception of company’s products by the customers. The theoretical part of the work is focused on green marketing, green labeling and marketing strategy. The second part presents the researched company and the situation analysis is made. The empirical part includes the analysis of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce