Bc. Adéla KDÝROVÁ

Diplomová práce

Srovnání spotřebního chování v maloobchodě - Česká republika a Finsko

Comparison of consumer behavior in retail - Czech Republic and Finland
Anotace:
Práce se zabývá srovnáním spotřebitelského chování v České republice a ve Finsku. V závislosti na zjištěných datech je provedeno vyhodnocení a srovnání prezentovaných dat, které jsou následně shrnuty do syntézy. V teoretické části jsou obecně popsány faktory ovlivňující spotřebitelské chování, kupní rozhodovací proces a trh maloobchodu a jeho technologie. V praktické části jsou frekvenční a kontingenční …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the comparison of consumer behavior in the Czech Republic and Finland. According to the data found, the assessment and comparison of the presented data are made and thereafter the outcomes are summarized in the synthesis. The theoretical part is focused on the general description of the factors influencing consumer behavior, buying decision process, retail market and retail …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KDÝROVÁ, Adéla. Srovnání spotřebního chování v maloobchodě - Česká republika a Finsko. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management