Bc. Lenka Otradovcová

Master's thesis

Izolace a charakterizace mutant polyvalentního stafylokokového bakteriofága účinných proti methicilin-rezistentním kmenům Staphylococcus aureus

Isolation and characterization of polyvalent staphylococcal bacteriophage host-range mutants active against methicillin-resistant Staphylococcus aureus
Anotácia:
Staphylococcus aureus je oportunní patogen, který se u části populace vyskytuje jako běžný kolonizátor nosní sliznice. Problém představuje jeho zvyšující se rezistence na používaná antibiotika, zejména meticilin. Tyto meticilin-rezistentní kmeny, jež jsou zvláště aktuálním problémem v nemocničním prostředí, mohou způsobovat až fatálně probíhající infekce. Proto je zájem o nalezení alternativního způsobu …viac
Abstract:
Staphylococcus aureus is an oportunistic pathogen present in a part of the human population as a common nose mucosa colonizer. Problematic is its raising resistance to some of the antibiotics currently in use and especially methicillin. These methicillin-resistant strains are a particular problem in hospital environments where they can cause even fatal infections. Therefore there is a big interest …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta