Bc. Petra Zoková

Bakalářská práce

Veřejný ochránce práv jako záruka zákonnosti ve veřejné správě

Ombudsman as a guarantee of legality in public administration
Anotace:
Cílem této práce je přiblížit pojem veřejného ochránce práv, jeho úlohu ve vztahu k veřejné správě, charakteristiku, působnost a pravomoci ochránce. Zabývám se také návrhem zákona, díky kterému by ochránce měl možnost domáhat se u Ústavního soudu zrušení zákona nebo jeho části a také možnost podávat veřejné žaloby ve věcech diskriminace. Popisuji a vyjadřuji se k názorům jednotlivých poslanců, kteří …více
Abstract:
The goal of this work is to explain the term „ombudsman“, his role in relation to public administration, his characteristics, scope and powers. I also deal with the bill which would have enabled the ombudsman to seek abolition of a statute and also to make a public complaint in matters of discrimination. I describe and express the opinions of individual deputies who were present at the discussion of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jiří Novotný
  • Oponent: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Veřejná správa I