Barbora Bučková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Náhradní rodinná péče - pěstounská péče očima vybraných pěstounů

Abstract:
V absolventské práci se zabývám problematikou pěstounské péče, která je stále diskutovaným tématem. V teoretické části jsou zahrnuty druhy náhradní rodinné péče a nadále se práce zabývá pouze pěstounskou péčí a jejími specifiky jako je legislativní úprava pěstounské péče, motivaci k pěstounské péči a následné příspěvky pěstounské péče. V empirické části práce je využito kvalitativní šetření a jeho …more
Abstract:
This theses concerns about foster care which nowdays belongs to one of the common discussed topics. Its theoretical part contains types of the substitute family care, however, the rest of this section is further developing the topic about the foster care, its specifications, legislative quotes, motivation of foster parents and the state foster care allowance. For the empiric part of the theses is used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Vladimír Mašát
  • Reader: PhDr. Hana Pazlarová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická