Daniel Benoni

Master's thesis

Business Activity Monitoring v řešení Business Intelligence

Business Activity Monitoring in Business Intelligence solutions
Abstract:
Business Activity Monitoring (BAM) je akronym společnosti Gartner Inc. pro popis systémů, které slouží k poskytování "Real-time" přístupu do kritických ukazatelů výkonnosti podniku s cílem zlepšit rychlost a účinnost obchodních operací. V ideálním případě BAM systémy napomáhají podnikům při zlepšení jejich provozní výkonnosti, zvyšují schopnost porozumění událostem, které mají významný dopad na jejich …more
Abstract:
Business Activity Monitoring (BAM) is an acronym of Gartner Inc. to describe systems that are intended to provide "Real-time access to critical business performance indicators to improve the speed and efficiency of business operations. BAM systems help enterprises improve their operational efficiency and increase the ability of understanding and responding to events that have a significant impact on …more
 

Keywords

BPM BAM BI

Keywords

BI BAM BPM
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 10. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2010
  • Supervisor: Libor Gála
  • Reader: Ota Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/19623

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.