Bc. Kateřina DOLEŽALOVÁ

Master's thesis

Jazykové biografie žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich odraz ve výuce němčiny jako cizího jazyka

Název práce anglicky: Language Biographies of Pupils with Different Mother Tongue and their Repercussion in Teaching of German as a Foreign Language
Abstract:
This diploma thesis analyses language biographies of the students with different mother tongue, and the subsequent reflection of those biographies in teaching German as a foreign language. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part, based on theoretical literature, outlines four basic chapters with the phenomena which influence the lives of migrants substantially …more
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním jazykových biografií žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich následným odrazem ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Tato práce se dělí na část teoretickou i praktickou. Teoretická část práce se na základě odborné literatury soustřeďuje na vymezení čtyř základních kapitol, jejichž tématem jsou fenomény, které životy migrantů do značné míry ovlivňují vícejazyčnost …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOLEŽALOVÁ, Kateřina. Jazykové biografie žáků s odlišným mateřským jazykem a jejich odraz ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses vsh18n vsh18n/2
27/4/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27/4/2018
Bulanova, L.
28/4/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.