Bc. Vendula Feiková

Bakalářská práce

Kompetence odborníků ve vzdělávání dospělých a rozvoji lidských zdrojů

Competencies of adult educators and HR professionals.
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o kompetencích vzdělavatelů dospělých a personalistů. Je zaměřena na absolventy oboru andragogika a veřejná politika a lidské zdroje a to, co tyto obory spojuje. Skládá se ze dvou částí, teoretické části a praktické části. Teoretická část práce vymezuje nejprve základní pojmy a následně konkrétní studijní obory. Dále pojednává o kompetencích, nejprve obecně, následně …více
Abstract:
This thesis discusses the competencies of adult educators and HR professionals. It is aimed at graduates of Adult Education and Public Policy and Human Resources, and what connects these fields. It consists of two parts, the theoretical part and a practical part. The theoretical part defines basic concepts first and then specific fields of study. Further it deals with competencies, first in general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií