Sandra KOVALÍKOVÁ

Bachelor's thesis

Hudební schopnosti dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ

Music abilities of pre-school children at kindergartens and art schools
Abstract:
Práce s názvem "Hudební schopnosti dětí v předškolním věku v MŠ a ZUŠ" je rozdělena do dvou částí. V teoretické části popisujeme vývoj dítěte z hlediska vývojové psychologie, zabýváme se hudebním vývojem dítěte v předškolním věku a vývojem jeho hudebních schopností. Zaměřujeme se také na klasifikaci a diagnostiku hudebních schopností a pohlížíme též na hudební činnosti v rámci hudební výchovy v předškolních …more
Abstract:
My thesis with the title "Music skills of children at pre-school age in kindergartens and art schools" consists of two parts. In the theoretical part we describe a child development in terms of development psychology, we deal with music development of children at pre-school age and development of their music skills. We also focus on classification and diagnosis of music skills and look into music activities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Petr Zeman, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOVALÍKOVÁ, Sandra. Hudební schopnosti dětí předškolního věku v MŠ a ZUŠ. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta