Theses 

Studenti Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky – Bc. Michaela Kubíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Michaela Kubíková

Diplomová práce

Studenti Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky

Students of the German technical university in Brno during the first Czechoslovak Republic

Anotace: Práce se zabývá studenty Německé vysoké školy technické v Brně za první republiky. Hlavním cílem je podat všeobecný přehled o posluchačích, kteří na této instituci v meziválečné době studovali. K základním kritériím výzkumu patří celkový počet studentů, národnost, pohlaví, náboženské vyznání či studijní specializace posluchačů. Značná pozornost je také věnována hmotnému zabezpečení akademiků a spolkovému životu.

Abstract: This piece of work is about students of German technical university in Brno during the first republic. Main goal is to give general view of students who were studiyng here in interwar period. To the main and basic criterion belong full amount of students, nationality, sex, confession or specialization of studying. Considerable attention is given to material provision of academics and to associations life too.

Klíčová slova: školství, Německá vysoká škola technická Brno, studenti, studentské spolky, school system, German technical university Brno, students, students associations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 22:58, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz