Ing. Zdeňka Perníková

Bakalářská práce

Regionální operační programy - teorie a aplikace v regionu Jihozápad

Regional Operational Programmes, theory and application in the region of SW
Anotace:
Cílem této práce je zmapovat možnosti nabídky jednotlivých oblastí finančních podpor z Regionálního operačního programu NUT 2 Jihozápad v porovnání se skutečným využitím intervencí z tohoto programu a ostatních cizích finančních zdrojů do regionální politiky města Lišov. Neřeší konkrétní příčiny úspěšných a neúspěšných žádostí, ale vyhodnocení skutečného podílu využití podpor fondů EU a ROP JZ, které …více
Abstract:
The aim of this work is mainly to explore the possibility of using various areas offer of financial support from the Regional Operational Programme for the cohesion region NUTS 2 Southwest and the actual use of interventions implemented under this programme and other foreign financial resources to the regional policy of the town Lišov.Finally, there are defined areas of possibilities that in future …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: Ing. Alena Železná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS