Gabriela HOTOVÁ

Bakalářská práce

Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.

Effect of the sorbent/solution ratio on sorption of metals on carbon aerogels
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na odstraňování Pb+2 iontů z vodných roztoků pomocí uhlíkatých aerogelů (RFA, RFB) a aktivního uhlí s hlavním cílem sledovat adsorpční chování Pb+2 iontů při různých poměrech sorbent/roztok. Experimenty byly uskutečněny ve třech poměrech sorbent [g]/roztok [ml] 1:20, 1:50 a 1:100. Bylo zjištěno, že poměr sorbent/roztok neměl vliv na sorpci Pb+2 iontů na uhlíkatých aerogelech …více
Abstract:
This thesis was focused on the removal of Pb+2 ions from aqueous solutions using carbon aerogels (RFA, RFB) and activated carbon with the main objective to watch the adsorption behaviour of Pb+2 ions in the different sorbent/solution ratios. Experiments were carried out in three sorbent [g]/solution [ml] ratios 1:20, 1:50 and 1:100. It was found that the sorbent/solution ratio did not affect the sorption …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOTOVÁ, Gabriela. Vliv poměru sorbent/roztok na sorpci kovů na uhlíkatých aerogelech.. Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta