Bc. Dominika MENIAROVÁ

Diplomová práce

A comparative analysis of selected Czech theatre translations of Cat on a Hot Tin Roof and The Importance of Being Earnest in contrast to English originals

A comparative analysis of selected Czech theatre translations of Cat on a Hot Tin Roof and The Importance of Being Earnest in contrast to English originals
Abstract:
The topic of this thesis is Cat on a Hot Tin Roof and The Importance of Being Earnest in Czech theatre translations. The main aim of the thesis is to identify specific features of the translation of dramatic texts and their change throughout time. The method by which the thesis finds the answers to the set goal is a comparative analysis. The corpus which is essential to the thesis is following: In …více
Abstract:
Téma diplomové práce zní Kočka na rozpálené plechové střeše a Jak je důležité míti Filipa v českých divadelních překladech. Cílem práce je pak zjistit hlavní znaky překladu dramatických textů a jejich proměnu v čase. Metodou pro získání výsledků je komparativní analýza. Korpus k práci tvoří originály děl Kočka na rozpálené plechové střeše (1955) a Jak je důležité míti Filipa (1895) a jejich překlady …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MENIAROVÁ, Dominika. A comparative analysis of selected Czech theatre translations of Cat on a Hot Tin Roof and The Importance of Being Earnest in contrast to English originals. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta