Bc. Adam Matoušek

Bakalářská práce

Metadata paměti programu v nástroji DIVINE

Program memory metadata in DIVINE
Anotace:
Práce se zabývá systémem pro ukládání metadat v nástroji pro ověřování modelu DIVINE. Pomocí metadat DIVINE sleduje v paměti verifikovaného programu definovanost bajtů a umístění ukazatelů. Práce představuje jednak rozšíření systému metadat o výjimky umožňující úsporné ukládání podrobnějších informací – definovanost jednotlivých bitů a fragmenty ukazatelů – jednak jeho přepracování do efektivní a konfigurovatelné …více
Abstract:
The thesis focuses on the metadata storage system in DIVINE, a model checking tool. DIVINE uses metadata to track definedness of bytes and location of pointers in the verified program's memory. The thesis presents a concept of metadata exceptions – an extension to the metadata system for storing more detailed information (bitwise definedness and pointer fragments) in a space-efficient way. Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.