Lucie Mecová

Master's thesis

Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence

Application Methods of Drama in Education for Progress in Emotional Inteligence

Anotácia:
Předložená diplomová práce se zabývá konceptem emoční inteligence a jeho průniky s dramatickou výchovou. Sumíruje poznatky z teorií emocí a využívá jich k pedagogické práci s cílem rozvoje emoční inteligence.Práce je členěna do čtyř základních kapitol. V první kapitole s názvem emoční inteligence, jsou vysvětleny odborné pojmy a koncepty emoční inteligence, další kapitolou jsou teorie emocí a jejich …viac
Abstract:
This thesis deals with the concept of emotional intelligence and its interactions with drama in education. Summarises knowledge of the theories of emotions and uses them to pedagogical work with a view of developing emotional intelligence.The work is divided into four chapters. In the first chapter, entitled Emotional Intelligence, explains technical terms and concepts of emotional intelligence, the …viac
 

Kľúčové slová

dramatická výchova

Kľúčové slová

emoční inteligence

Kľúčové slová

psychologie vnímání

Kľúčové slová

psychologické aspekty
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedúci: Martin SEDLÁČEK
  • Oponent: Eva MACHKOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna