Bc. Martin Čala

Master's thesis

Geografický informační systém malé obce

Geographic information system of a small-sized communities
Anotácia:
Úkolem této diplomové práce je teoretický návrh struktury a fází tvorby geografického informačního systému (GISu) malé obce. Rozboru, významu a situaci týkající se GIS produktů v České republice se věnuje první část práce. Základní vlastností dnešních GISů jako grafických informačních systémů je spojení grafické informace s informací databázovou. Právě navržení a vytvoření plně funkční geodatabáze …viac
Abstract:
Main assignment of this master thesis is design of structure and creation stages of geographic information system (GIS) of small village. Firts part of work is focused on importance and situation of GIS products in Czech Republic. Basic character of geographic information systems today is interconnection of graphic information with database information. Design and creation fully functional geodatabase …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedúci: Ing. Alois Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta