Kateřina Špitálníková

Diplomová práce

Srovnání měst Praha, Brno a Ostrava z hlediska rozvoje znalostní ekonomiky

Comparing the cities Praha, Brno and Ostrava from the perspective of knowledge-based economy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá znalostní ekonomikou v České republice. Cílem této práce je porovnat úroveň znalostní ekonomiky ve městech Praha, Brno a Ostrava. Pro porovnání těchto měst je sestaven „ranking“ na základě vlastního indexu. Tvorba indexu se opírá o první, teoretickou, část diplomové práce. V této části je nejdříve popsán pojem znalostní ekonomika, pohled na znalostní ekonomiku v čase a její …více
Abstract:
This thesis deals with the knowledge-based economy in the Czech Republic. The aim of this thesis is to compare the levels of the knowledge-based economy in the cities of Prague, Brno, and Ostrava. To compare these cities a "ranking" was built based on a custom index. The index was formed based on the first, theoretical, part of the thesis. This part of the thesis describes the term knowledge-based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedoucí: Milan Damborský
  • Oponent: Nikola Krejčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72259

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia