Theses 

Netradiční pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku – Mgr. Tereza Valová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Tereza Valová

Diplomová práce

Netradiční pohybové aktivity pro děti mladšího školního věku

Non-traditional physical activities for primary school children

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na podporu pohybového vývoje dětí na prvním stupni základních škol formou netradiční pohybových aktivit. V první části práce jsou shrnuty důvody související se změnami, které dětský organismus při vstupu do školy prodělává a které poukazují na nutnost podpory pohybové aktivity u dětí mladšího školního věku. Cílem diplomové práce bylo vytvoření souboru her a činností pro podporu pohybového vývoje dětí s následným ověřením v praxi. Výsledný soubor her nabízí řadu cvičení a námětů, jak lze do života třídy a do různých vyučovacích předmětů začlenit pohyb s použitím běžných školních pomůcek.

Abstract: This work focuses on promotion of primary school children´s movement progress by unconventional physical activities. In the first part of this work are summarized reasons related to the changes that children's body at the entrance to the school undergoes, and which point to the need to promote physical activity among children younger pre-school age. The aim of the thesis was to create a set of games and excercises to support physical activity and its subsequent practical checkout. The resulting set of games offers a variety of exercises and suggestions for incorporating movement into different classes and objects using common school supplies.

Klíčová slova: physical activity, children at the first degree of primary school, unconventional physical activities, adaptation problems, weakening of the organism, psychological, social and motitonal development.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 12. 2018 00:11, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz