Ing. Milan Kolář

Bakalářská práce

Najížděcí pochod turbogenerátoru přečerpávací elektrárny

Start-up Process of Pumped-storage Power Plant
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá verifikací modelů vodní turbíny obecné pře- čerpávací vodní elektrárny při najíždění do turbínového provozu a rozborem najížděcích pochodů. V otázce modelu je uvažována přečerpávací vodní elektrárna s dvou strojovým uspořádáním a reversní Francisovou turbínou. Výstupem modelů je mechanický výkon hřídele v závislosti na otevření rozváděcích lopatek oběžné- ho kola turbíny …více
Abstract:
This bachelor thesis is concerned with verification of the model of water turbine of general pumped storage power plant during start-up process of the turbine operation and analysis of the start-up process. In terms of the model it is considered the pumped-storage power station with two machine configuration with reversible Francis turbine. The output of the model is the mechanical shaft power, depending …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Lukáš Hubka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kolář, Milan. Najížděcí pochod turbogenerátoru přečerpávací elektrárny. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronické informační a řídicí systémy