Mgr. Petra Tomšů

Diplomová práce

Zabezpečovací detence - její možnosti a limity

The Preventive Detention - Its Possibilities and Limits
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novým ochranným opatřením v českém trestním právu. Zabezpečovací detence byla do českého právního řádu zavedena po mnohaletých diskusích až s účinností zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy k 1. lednu 2009. Tato práce se zabývá jednak stručně ochrannými opatřeními obecně, jejich …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the new protective measure in the Czech criminal law. The act regulating the preventive detention has been passed after long-standing discussion and it is in effect from only 2009. This work deals generally with protective measures, their comparison with penalties and measures, which are inflicted on juvenile. I paid my attention more to the institute of protective treatment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta