Bc. Michal Gadlena

Diplomová práce

Správa a zabezpečení mobilních zařízení v prostředí firmy

Managing and Securing Mobile Devices in Company Environments
Anotace:
Diplomová práce se věnuje správě a zabezpečení mobilních zařízení ve firemních prostředích. V práci jsou popsány základní možnosti zabezpečení mobilních telefonů, tabletů a noteboků. Zároveň jsou doporučeny základní principy pro zabezpečení obecně. Následně je vyhotoveno určité srovnání dostupných řešení pro správu mobilních zařízení a jsou nalezeny přidané hodnoty každého srovnávaného softwarového …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the management and security of mobile devices in corporate environment. The thesis describes basic possibilities of security on mobile phones, tablets and laptops. At the same time, basic principles for security are recommended for users. A comparison is made between the available mobile device management solutions, afterwards the added value for each comparable software …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gadlena, Michal. Správa a zabezpečení mobilních zařízení v prostředí firmy. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe