Mgr. Jana Čumová, Ph.D.

Disertační práce

Proteomika u mnohočetného myelomu

Proteomics of multiple myeloma
Anotace:
Hlavním cílem disertační práce bylo zavedení metodických přístupů k proteomické analýze plazmatických buněk a krevní plazmy pacientů nemocných mnohočetným myelomem se zaměřením na dvourozměrnou gelovou elektroforézu a identifikaci proteinů hmotnostní spektrometrií. Do rutinního provozu byl zaveden separační algoritmus plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně s různou vstupní infiltrací nádorovými …více
Abstract:
The main aim of this PhD thesis was establishment of methods for proteomic analysis of plasma cells and blood plasma of multiple myeloma patients aimed at two-dimensional gel electrophoresis and identification by mass spectrometry. Separation algorithm of plasma cells from bone marrow with various entry infiltrations of malignant plasma cells was introduced intro routine operation. As the criteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 9. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta