Mgr. Jana Čumová, Ph.D.

Doctoral thesis

Proteomika u mnohočetného myelomu

Proteomics of multiple myeloma
Abstract:
Hlavním cílem disertační práce bylo zavedení metodických přístupů k proteomické analýze plazmatických buněk a krevní plazmy pacientů nemocných mnohočetným myelomem se zaměřením na dvourozměrnou gelovou elektroforézu a identifikaci proteinů hmotnostní spektrometrií. Do rutinního provozu byl zaveden separační algoritmus plazmatických buněk ze vzorků kostní dřeně s různou vstupní infiltrací nádorovými …more
Abstract:
The main aim of this PhD thesis was establishment of methods for proteomic analysis of plasma cells and blood plasma of multiple myeloma patients aimed at two-dimensional gel electrophoresis and identification by mass spectrometry. Separation algorithm of plasma cells from bone marrow with various entry infiltrations of malignant plasma cells was introduced intro routine operation. As the criteria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 9. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2011
  • Supervisor: prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta