Bc. Petr Horehleď

Master's thesis

Analýza komplexní péče o seniory

Analysis of the Complex Care of Seniors
Abstract:
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Tématem první části je člověk - stárnoucí jednotlivec; stáří jako společenský fenomén. Jsou zde definovány základní pojmy: stárnutí, stáří, starý člověk, vysvětleny vybrané teorie stárnutí a z pohledu demografického, biologického, psychického a sociálního řešeny hlavní aspekty stárnutí. Základní lidské potřeby jsou definovány v obecné rovině a specifikovány pro …more
Abstract:
The work is divided into seven parts. The theme of the first part of a man - an aging individual; age as a social phenomenon. There are defined basic concepts: aging, age, the old man explained selected theory and an aging demographic, biological, psychological and social addressed the main aspects of aging. Basic human needs are defined in general and specifically for geriatric nursing. In the second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2008
  • Supervisor: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta