Bc. Petr Horehleď

Diplomová práce

Analýza komplexní péče o seniory

Analysis of the Complex Care of Seniors
Anotace:
Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Tématem první části je člověk - stárnoucí jednotlivec; stáří jako společenský fenomén. Jsou zde definovány základní pojmy: stárnutí, stáří, starý člověk, vysvětleny vybrané teorie stárnutí a z pohledu demografického, biologického, psychického a sociálního řešeny hlavní aspekty stárnutí. Základní lidské potřeby jsou definovány v obecné rovině a specifikovány pro …více
Abstract:
The work is divided into seven parts. The theme of the first part of a man - an aging individual; age as a social phenomenon. There are defined basic concepts: aging, age, the old man explained selected theory and an aging demographic, biological, psychological and social addressed the main aspects of aging. Basic human needs are defined in general and specifically for geriatric nursing. In the second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta