Bc. et Bc. Karel Slavíček

Diplomová práce

Vliv teploty a izorermních výdrží na rekrystalizaci hydroxylapatitu a fázové složení recentních kostí

Influence of temperature and soaking periods on recrystallization of bone hydroxyapatite and phase composition of bones
Anotace:
Tato práce se zabývá vlivem teploty a izotermních výdrží na smrštení kosti, její fázové složení a krystalinitu kostního minerálu – bioapatitu. Jako materiál byla zvolena recentní kost tura domácího. Byla provedena dilatačne-kontrakční termická analýza a série experimentálních výpalů na 300, 500, 550, 600, 700 a 900 °C se sedmi ruznými dobami izotermní výdrže od 0,75–48 h. Vypálené vzorky kostí byly …více
Abstract:
The thesis deals with the influence of temperature and soaking on shrinkage and phase composition of bone and crystallinity of main bone mineral – bioapatite. The experiments were conducted on fresh bovine bone. Dilatation-contraction thermal analysis and a series of firings on 300, 500, 550, 600, 700 and 900 °C with soaking between 0,75–48 h were done. The fired bone samples were subjected to powder …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma