Ing. Valentina Ryzhova

Master's thesis

Financial analysis of Anheuser-Busch InBev company

Financial analysis of Anheuser-Busch InBev company
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je finanční analýza firmy AB-InBev. Aktuálnost tohoto tématu spočívá v tom, že včasné odhalení problémů ve finančním stavu společnosti a definování insolventních společností umožňuje přijmout opatření pro finanční rehabilitaci podniků v pravý čas. V podmínkách krizových tendencí a mimořádné volatility světových trhů je finanční aspekt společnosti v řídícím aspektu nejvyšší …more
Abstract:
The topic of my Diploma Thesis is Financial Analysis of AB-InBev company. The actuality of this topic is that timely detection of problems in the financial condition of the company, as well as the definition of insolvent companies allows to take measures for financial rehabilitation of enterprises on right time. In the conditions of crisis tendencies and exceptional volatility of world markets, the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Mach, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní