Jiří Krňávek

Bachelor's thesis

Hodnocení efektivity ve školství se zaměřením na modely analýzy obalu dat

Efficiency measurement in education with focus on data envelopment analysis
Abstract:
K hodnocení efektivity (efektivnosti) se využívá mnoha různých metod a přístupů. Od těch nejjednodušších, jako jsou obyčejné poměrné ukazatele různých ekonomických veličin po složitější přístupy, jimiž jsou ekonometrické modely analýzy produkční hranice (DFA a SFA) nebo lineární programování a jeho přístup nazývaný modely analýzy obalu dat (DEA). Tyto přístupy mají mnoho společného ale také velké množství …more
Abstract:
There are many different approaches and methods that are used for efficiency measurement. From the simplest ones like proportional indicators to more complex approaches such as econometric approach of deterministic and stochastic frontier analysis or (DFA and SFA) approaches of linear programming represented by data envelopment analysis models (DEA). These approaches have much in common but also many …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 9. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2013
  • Supervisor: Josef Jablonský
  • Reader: Martin Dlouhý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68227

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii