Mgr. Eva Marešová, Ph.D.

Disertační práce

Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře)

Genetic diversity of the Alpine bullhead (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) in the Carpathian arc (Baltic and Black Sea basins contact zone)
Anotace:
Předkládaná dizertační práce vychází z malé lokální studie, která poprvé odhaluje vysokou vnitrodruhovou variabilitu vranky pruhoploutvé. Do té doby byl region střední Evropy považován za geneticky homogenní. Dizertace rozšiřuje molekulárně-genetické analýzy na celou hlavní oblast výskytu tohoto druhu a přináší nový pohled na taxonomii vranky a nové poznatky o vnitro- a mezidruhové diverzitě v oblasti …více
Abstract:
This dissertation thesis is the continuation of a small local study, which first revealed the high intraspecific variability of the Alpine bullhead. Until then, the Central European region was considered genetically homogeneous. The dissertation extends molecular-genetic analyzes to the entire area of the species and brings new insights into the taxonomy of the bullheads and new insights into the intra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Mendel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc., Ing. Milan Peňáz, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika