Petra Krýslová

Diplomová práce

Analýza vývoje dluhu v České republice

Analysis of debt development in the Czech Republic
Anotace:
Cílem této diplomové práce je analýza vývoje celkového dluhu v České republice a jeho analýza zvlášť pro sektor domácností a nefinančních podniků. Z ekonomických teoretických předpokladů lze usuzovat, že existuje závislost mezi výší poskytnutých úvěrů a vývojem HDP, resp. mezi úvěrovým a hospodářským cyklem. Práce je rozdělena na tři části. První část se skládá z kapitol 1-4, kde je popsána dále použitá …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the development of the total volume of debt in the Czech Republic and the analysis separately for the household sector and non-financial corporations. From economic theoretical assumptions it can be concluded that there is a correlation between the amount of loans and GDP development or between credit and economic cycle. The thesis is divided into three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Milan Bašta
  • Oponent: Karel Helman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69857

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika