Mgr. Magdalena Hopjanová

Bakalářská práce

Le souvenir comme l inspiration dans l oeuvre de Marguerite Duras

Reminiscence as inspiration in the work of Marguerite Duras
Abstract:
In this bachelor thesis, importance of autobiographical elements in the work of Marguerite Duras, compared with possibilities of utilization of the reminiscence as method of retrospection in literature, is treated. We will concentrate on utilization of autobiographical memories in the following works of the above mentioned author: Barrage against the Pacific, The Lover, The War: A Memoir. Also, we …více
Abstract:
V této bakalářské práci se budeme zabývat významem autobiografických prvků v díle Marguerite Durasové, které budeme srovnávat s možnostmi využití vzpomínky jako metody retrospekce v literatuře. Na využití autobiografických vzpomínek se zaměříme v těchto dílech uvedené autorky: Hráz proti Pacifiku, Milenec, Bolest. Na vzpomínky literárních postav se pak zaměříme v následujících dílech: Námořník z Gibraltaru …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy