Mgr. Magdalena Hopjanová

Bachelor's thesis

Le souvenir comme l inspiration dans l oeuvre de Marguerite Duras

Reminiscence as inspiration in the work of Marguerite Duras
Abstract:
In this bachelor thesis, importance of autobiographical elements in the work of Marguerite Duras, compared with possibilities of utilization of the reminiscence as method of retrospection in literature, is treated. We will concentrate on utilization of autobiographical memories in the following works of the above mentioned author: Barrage against the Pacific, The Lover, The War: A Memoir. Also, we …more
Abstract:
V této bakalářské práci se budeme zabývat významem autobiografických prvků v díle Marguerite Durasové, které budeme srovnávat s možnostmi využití vzpomínky jako metody retrospekce v literatuře. Na využití autobiografických vzpomínek se zaměříme v těchto dílech uvedené autorky: Hráz proti Pacifiku, Milenec, Bolest. Na vzpomínky literárních postav se pak zaměříme v následujících dílech: Námořník z Gibraltaru …more
 
 
Language used: French
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2013
  • Supervisor: doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy