Kateřina Kokešová

Bachelor's thesis

Love Triangles in Lady Augusta Gregory´s Grania and in J. M. Synge´s In the Shadow of the Glen

Love Triangles in Lady Augusta Gregory´s Grania and in J. M. Synge´s In the Shadow of the Glen
Abstract:
The main aim of this paper is to analyse love triangles in two Irish plays - Lady Augusta Gregory's Grania and J. M. Synge's In the Shadow of the Glen. First of all, the theoretical part provides readers with historical and cultural background of the late 19th and early 20th century in Ireland. The Irish Literary Revival and formation of the Abbey Theatre will be included. Attention will be paid to …viac
Abstract:
Hlavním tématem této práce je analyzovat milostné trojúhelníky v irských hrách - Grania od Lady Augusty Gregory a Ve stínu doliny od Johna Millingtona Synge. V úvodní části poskytne teoretická část historické a kulturní pozadí na přelomu 19. a 20. století v Irsku a poté bude pozornost věnována Irskému národnímu obrození a vzniku divadla Abbey Theatre. Dále budou představeny výše uvedené hry z hlediska …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedúci: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kokešová, Kateřina. Love Triangles in Lady Augusta Gregory´s Grania and in J. M. Synge´s In the Shadow of the Glen. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business

Práce na příbuzné téma