Pierre Koleják

Bakalářská práce

Specific aspects of terahertz time-domain spectroscopy

Specific aspects of terahertz time-domain spectroscopy
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o terahertzových vlnách a jejich využití v časově rozlišené spektroskopii. Vlastnosti tohoto záření jsou základem mnoha technologií a aplikací, které jsou představeny. Významnou součástí bakalářské práce je navržení nové experimentální metody pro kompenzaci Gouyho fáze z transmisních terahertzových měření. Tato metoda letos vyjde ve vědeckém časopise [1] a byla prezentována …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with terahertz waves and its applications in time-domain spectroscopy. Properties of this radiation are foundation at a lot of technologies and applications, which are presented. Significant part of this thesis is proposition of new experimental method for the Gouy phase compensation at terahertz transmission measurements. The method will be published in the scientific paper …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Mathias Vanwolleghem

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava