Mgr. Adéla RECMANOVÁ

Disertační práce

Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami

Information and Communication Technologies in Interventions of Social Work with Vulnerable Children and Their Families
Anotace:
Disertační práce je věnována tématu informačních a komunikačních technologií v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Předkládá výsledky jednoho z prvních českých výzkumů dané oblasti, jehož cílem bylo zjistit a popsat, jak ICT podle sociálních pracovníků ovlivňují podobu intervencí sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Za tímto účelem byla hledána odpověď …více
Abstract:
This dissertation is devoted to the topic of information and communication technologies in the interventions of social work with vulnerable children and their families. It presents the results of one of the first Czech researches in this field. The aim was to find out and describe how, according to social workers, ICT affects the form of social work interventions with vulnerable children and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RECMANOVÁ, Adéla. Informační a komunikační technologie v intervencích sociální práce s ohroženými dětmi a jejich rodinami. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií